About Phù hiệu xe là gì

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù Helloệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải.

– Theo Quy chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, thiết bị giám sát hành trình đạt chuẩn phải đảm bảo được 7 chức năng sau:

Nếu xe không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Thời hạn thực Helloện: Trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định của sở.

Sau đây Luật An Khang sẽ đem đến cho bạn một số thông tin cơ bản về việc thành lập […]

Tại một thời điểm, mỗi xe chỉ được cấp và sử dụng một loại phù hiệu hoặc biển Helloệu tương ứng với một loại hình kinh doanh vận tải;

Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Quyết định 790/QĐ-UBND Trà Vinh 2023 kế hoạch hoạt động của Đội phòng, chống tệ nạn mại dâm

Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng nguy Helloểm theo quy định của Chính phủ về danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

four. Mức xử phạt đối với xe kinh doanh giao thông vận tải không có phù hiệu theo quy định của pháp luật hiện hành:

Mitsubishi Mirage – Tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với việc di chuyển trong thành phố Giá xe Suzuki XL7: Cuộc cạnh tranh trong phân khúc MPV 07 chỗ giá rẻ

Đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ xin cấp phù hiệu xe chính là sở giao thông vận tải. Hay nói một cách dễ Helloểu hơn là nộp hồ sơ tại đơn vị đã cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho đơn vị kinh doanh vận tải.

Việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?

Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương read more nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo quy định tại khoản twelve Điều này.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “About Phù hiệu xe là gì”

Leave a Reply

Gravatar